Bán liên biên

Bán biên liên

Bán biên liên còn có tên gọi khác là cây lô biên, lỗ bình tàu, tên khoa học là LobeliachinensisLour., họ hoa chuông (Campanunlaceae). Mô tả Bán biên liên là cây cỏ, thường cuốn với nhau tạo thành khối. Thân rễ có màu vàng nâu nhạt, mặt ngoài nhẵn hoặc […]