dây thìa canh

Dây thìa canh

Caulis et folium Gymnemae sylvestris Cành và lá phơi hay sấy khô của cây Dây thìa canh (Gvmnema silvestre (Retz.) R. Br. ex Schult.), họ Thiên lý (Asclepiadaceae).           Mô tả Dược liệu chưa cắt đoạn có dạng dây leo, dài tới 6 m, đường kính […]