bệnh ung thư gan

Ung thư gan – Tầm soát và điều trị

Theo nghiên cứu của ông Nguyễn H. Trưởng – Khoa Ung thư học Phân tử và Tế bào, Bệnh viện MD Anderson, Houston, Texas, USA: Ung thư gan đang trở thành một gánh nặng cho hệ thống y tế toàn cầu