quyết định trước khi nhổ răng

Những điều cần lưu ý trước khi quyết định nhổ răng

Nhổ răng vĩnh viễn đối với người trưởng thành đôi khi là việc bắt buộc. Những điều cần biết trước và sau khi nhổ răng để đảm bảo an toàn cho bản thân và có hàm răng khỏe đẹp. Nhổ răng là gì và tại sao phải nhổ răng? Nhổ […]

nhổ răng khôn

Những điều cần biết trước khi nhổ răng khôn

Nhổ răng khôn là một thủ thuật loại bỏ một hoặc nhiều răng khôn – bốn răng trưởng thành vĩnh viễn nằm ở trong cùng của hàm răng trên và hàm răng dưới. Răng khôn mọc khi các răng vĩnh viễn khác trên cung hàm đã mọc đầy đủ, do […]