nhổ răng khôn

Những điều cần biết trước khi nhổ răng khôn

Nhổ răng khôn là một thủ thuật loại bỏ một hoặc nhiều răng khôn – bốn răng trưởng thành vĩnh viễn nằm ở trong cùng của hàm răng trên và hàm răng dưới. Răng khôn mọc khi các răng vĩnh viễn khác trên cung hàm đã mọc đầy đủ, do […]