10 điều bạn không biết về bệnh tim mạch

Tại Việt Nam, bệnh Tim mạch là nhóm bệnh có tỷ lệ tử vong hàng đầu và là căn bệnh rất nguy hiểm. Thế nhưng nhiều thông tin về bệnh lại bị hiểu sai khiến cho mọi người có thể không biết đến những sự thật về bệnh lý này. […]