Bán chi liên

Thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, lợi tiểu Toàn cây phơi hoặc sấy khô của cây Bán chi liên (Scutellaria barbata D. Don), họ Bạc hà (Lamiaceae).       Mô tả Bán chi liên còn có tên là hoàng cầm râu, thuẩn râu. Cây bán chi liên có rễ […]