phát hiện sớm đột quỵ

Cách phát hiện sớm đột quỵ

Nhận biết ngay các dấu hiệu đột quỵ sớm nhất. Để có thể áp dụng các phương pháp cấp cứu hiện nay trong khung giờ vàng- 3 giờ tính từ khi khởi bệnh.