bệnh giãn tĩnh mạch

Chứng giãn tĩnh mạch

Chứng giãn tĩnh mạch hay còn gọi là suy tĩnh mạch, theo lý thuyết có thể xảy ra ở bất kỳ tĩnh mạch nào trên cơ thể.