bạch thược

Bạch thược

Bạch thược là phần rễ được phơi hoặc sấy khô của cây thược dược (Paeonia lactiflora Pall.), họ Hoàng liên (Ranunculaceae). Do có màu trắng (bạch) nên được gọi với tên như vậy. Bạch thược là phần rễ của cây thược dược, được dùng làm thuốc Thược dược còn có […]