đan sâm

Đan Sâm (Rễ và thân rễ)

Đan sâm còn có tên khác là đơn sâm, xích sâm, huyết sâm (Radix et Rhizoma Salviae mitiorrhzae), thuộc họ Bạc hà (Lamiaceae). Dược liệu dùng là rễ và thân rễ phơi hoặc sấy khô của cây đan sâm.     Mô tả: Thân rễ ngắn, cứng chắc, đôi khi […]