Sản xuất các bài thuốc bí truyền tại nhà máy chuẩn GMP-WHO

DS Trần Thái Hoàng (*) Việc kết hợp các bài thuốc bí truyền với nhà máy chuẩn GMP đã thay thế những thang thuốc cồng kềnh và nấu thuốc phức tạp bằng những viên thuốc nhỏ, gọn, đầy dược tính, được phân liều chuẩn xác, dễ sử dụng hiện nay. […]