Nghiên cứu nguy cơ suy dinh dưỡng ở bệnh nhân suy thận mạn tính thận nhân tạo chu kỳ bằng chỉ số NRI

Phan Thị Thu Hương*; Nguyễn Trung Kiên*; Lê Việt Thắng*

TÓM TẮT.

Mục tiêu: khảo sát nguy cơ suy dinh dưỡng (SDD) bằng chỉ số nguy cơ dinh dưỡng (NRI) ở bệnh nhân (BN) thận nhân tạo chu kỳ và xác định mối liên quan giữa chỉ số NRI với một số đặc điểm BN thận nhân tạo chu kỳ.

Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang trên 92 BN suy thận mạn tính (STMT) thận nhân tạo chu kỳ điều trị tại Khoa Thận – Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103.

>> Xem thêm Bệnh thận ảnh hưởng tới tình dục như thế nào?

Kết quả: giá trị trung bình của chỉ số NRI là 95,53 ± 7,99; tỷ lệ BN có nguy cơ SDD chiếm 72,8%. Ở nhóm BN có nhiễm virut viêm gan, tỷ lệ nguy cơ SDD cao gấp 2,533 lần so với nhóm BN không nhiễm virut viêm gan (p < 0,05). Có mối tương quan thuận, mức độ ít có ý nghĩa giữa chỉ số NRI và nồng độ hemoglobin (r = 0,225, p < 0,05); mối tương quan thuận, mức độ chặt chẽ có ý nghĩa giữa chỉ số NRI và nồng độ albumin huyết tương (r = 0,778, p < 0,01); mối tương quan thuận, mức độ ít có ý nghĩa giữa chỉ số NRI và nồng độ hs-CRP (r = 0,299, p < 0,05).

Kết luận: nguy cơ SDD phổ biến ở BN STMT thận nhân tạo chu kỳ.

Nguồn: Theo Tạp chí Y – Dược học quân sự số 6-2017, p41-47